Wereldgebedsdagviering in dorpskerk Beetsterzwaag

Drachten - In de dorpskerk in Beetsterzwaag wordt vrijdag 4 maart om 19.30 uur de wereldgebedsdagviering gehouden.

Deze viering wordt gehouden met medewerking van Willem Zijlstra muziek en de Wereldwinkel. De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 4 maart. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Cuba. Het thema voor de volwassenenviering is: Ontvang MIJ als een kind! Als thema voor de jeugdviering is gekozen: Kinderen gaan voor! Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2014 bestond het Nederlands Comité Wereldgebedsdag dus al 85 jaar! Om de gebeden ook praktisch ten uitvoer te brengen, wordt geld voor diverse doelen in Cuba ingezameld. Het Nederlands Comité Wereldgebedsdag heeft gekozen voor de volgende projecten in 2016: Stichting Cuba Andelante (kinder- en weeshuizen) Het weeshuis heeft vooral een tekort aan shampoo, zeep, babykleertjes, babyvoeding, drinkflesjes, knuffels e.d. Ook moet er een rolstoel voor een meervoudig gehandicapt kind worden aangeschaft. Stichting Humanitaire hulp in Cuba In 2013 werd gestart met de aanbouw van een nieuwe oncologische afdeling in het kinderziekenhuis in Matanzas. Momenteel wordt geprobeerd om voldoende fondsen te verkrijgen voor de aanschaf van het benodigde ziekenhuismeubilair en -apparatuur. Iglesia Reformada de Cuba (voedselhulp voor ouderen en gehandicapten) De armoede op Cuba is groot, vooral onder ouderen en gehandicapten. De Iglesia Reformada de Cuba (de reformatorische kerk van Cuba) ondersteunt hen. De kerk zorgt voor voedselhulp aan mensen in hun omgeving door het in stand houden van een gaarkeuken. Ook helpen zij gehandicapten en ouderen door het uitdelen van medicijnen en toiletartikelen. Op www.wereldgebedsdag.nl staat meer informatie over de gekozen projecten en het werk van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.