Gereformeerde kerk N.O.T. viert 125-jarig bestaan

Drachten - De Gereformeerde Kerk N.O.T. (Nijega-Opeinde, De Tike) viert zaterdag 12 en zondag 13 maart het 125-jarig bestaan in de kerk aan Kommisjewei 184 in Opeinde.

Zaterdag 12 maart vanaf 14.00 uur is er een receptie met een historisch overzicht, met sprekers en met optredens van het shantykoor de Brêgesjongers. Er wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Zondag 13 maart om 10.00 uur is er herdenkings-dankdienst met voorganger T. Deelstra, gezamenlijk optreden van de muziekkorpsen Soli Deo Gloria (De Tike) en Jeduthun (Opeinde), sprekers, koffiedrinken en een lunch. Om 13.45 uur is er een ontspannen middag onder de naam 'er zit muziek in onze kerk'. Er wordt opgetreden door een kinderkoor onder leiding van Froukje Overzet, Riemke Dijkstra en de heer van Cimmenaede met orgelspel, de zanggroep Focus, Roelie Woudwijk met solozang, Roeljan Jongsma met kinder-slagwerken en er is samenzang. De afsluiting is ook weer met een gezellig hapje en drankje. Historie Op 13 maart 1891 werd de Gereformeerde kerk van Opeinde-Nijega geïnstitutioneerd (gesticht) door dominee F. ten Hoor uit Rottevalle. In 1975 wordt het dorp De Tike aan deze naamgeving toegevoegd. Deze nieuwe kerkgemeenschap was geen afsplitsing van de Hervormde kerk, maar van de Gereformeerde kerk te Oudega. Op het moment van de stichting was er nog geen eigen kerkgebouw, maar de gemeenteleden kwamen bijeen in een oude boerderij die later werd omgebouwd tot kosterswoning met vergaderruimte. De eerste predikant van de Gemeente - dominee S. de Jager - deed zijn intrede op 29 november 1891 in het nieuwe, eigen kerkgebouw. Over de eerste eeuw heeft Jan Bijlsma het boek 'Honderd jaar Gereformeerde kerk NijegaOpeinde-de Tike' geschreven, waarin vele gebeurtenissen worden beschreven. Nieuw kerkgebouw In 1978 vond er een zeer grote verandering plaats; op dezelfde plaats werden in dat jaar een geheel nieuw kerkgebouw en een nieuwe pastorie gebouwd onder de bezielende leiding van de toenmalige predikant Th. Kuiper. In het jaar 1989 werd aan dit geheel ook nog een door Steendam gebouwd orgel toegevoegd. De kerk kon weer jaren vooruit. Via dominee Dijkstra komen we bij predikant Van der Linden. Onder zijn behoedzame, maar duidelijke leiding heeft de gehele gemeente zich achter de PKN-opzet geplaatst: in verscheidenheid naar een eenheid, naar de Protestantse Kerk Nederland. Zowel de Gereformeerde Kerk met predikant Deelstra als de Hervormde Gemeente met dominee Mol hebben de behoefte uitgesproken om binnen afzienbare tijd naar één verenigde PKN-Gemeente uit te groeien.