Open ochtend op School Lyndensteyn in Beetsterzwaag

Drachten - School Lyndensteyn in Beetsterzwaag houdt op woensdag 9 maart een open ochtend.

Lyndensteyn is een school voor leerlingen met een lichamelijke en/of een meervoudige beperking of leerlingen die langdurig ziek zijn. De school is nauw verwant met Revalidatie Friesland en het Steunpunt Speciaal Onderwijs. School Lyndensteyn is zelf Steunpunt Epilepsie. Op de school zitten ongeveer 220 leerlingen die uit de wijde omgeving komen. School Lyndensteyn heeft een afdeling Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De school kent een brede uitstroom variërend van dagbesteding tot Havo of MBO. Kennismaken met het onderwijs Op woensdagochtend 9 maart van 9.00 tot 12.00 is er een open ochtend op de school, waarvoor ouders, verzorgers, familieleden en andere belangstellenden van harte zijn uitgenodigd. Tijdens deze ochtend kunnen bezoekers een rondgang maken door de school en kennismaken met het onderwijs op de school en de rol van de ketenpartners Steunpunt Speciaal Onderwijs en Revalidatie Friesland.