Twee jaar lang baggeren in de Alde Feanen

earnewâld - ÂLD - Aannemer Van der Lee uit Bruchem is in februari gestart met het baggeren van de Alde Feanen.

In de periode 2016 tot en met 2018 wordt er gebaggerd om de bevaarbaarheid te verbeteren en de waterkwaliteit te verhogen. Dit gebeurt in het kader van het LIFE+ project ‘Booming Business’. De bagger die vrijkomt is onderzocht. Hieruit is gebleken dat deze schoon is. De bagger wordt door middel van een bovengrondse / drijvende leiding naar een weilanddepot aan De Geasten in Aldegea geleid. Tot 15 april 2016 wordt het grootste deel van de Geau, Rânsleat, Folkersleat en Jongebuorster Feart gebaggerd. Onderkomen in oud kantoor Rabobank Earnewâld Het baggerwerk in de Alde Feanen wordt in fases uitgevoerd. In de periode van 15 april tot en met 1 augustus wordt er niet gebaggerd. Op 15 maart 2018 moeten de werkzaamheden klaar zijn. De aannemer neemt tijdens deze periode zijn intrek in het oude kantoor van de Rabobank. Deze ruimte wordt in de week van 7 maart in gebruik genomen. Tot 15 april 2016 is er in de even weken op donderdag iemand tussen 11.00 en 12.00 uur aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Belangstellenden kunnen ook altijd telefonisch contact opnemen met Heidi van Mourik of Niels Blom op het telefoonnummer 0418-642465. Booming Business De baggerwerkzaamheden zijn onderdeel van het LIFE+ project ‘Booming business’. Dit is een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, It Fryske Gea, STOWA en Wetterskip Fryslân. LIFE+ is een subsidie van de Europese Unie. De Alde Feanen komen hiervoor in aanmerking, omdat het grootste deel van het Nationaal Park is aangewezen als Europees belangrijk Natura 2000-gebied. Voor meer informatie over ‘Booming business’:  www.np-aldefeanen.nl/boomingbusiness