Presentatie onderzoek naar aanleg glasvezel in Smallingerland

Drachten -  Het CDA, de ELP en de VVD in Smallingerland hebben onderzoek laten uitvoeren naar het aanleggen van glasvezel in alle dorpen rondom Drachten.

De uitkomst wordt gepresenteerd op vrijdag 18 maart om 16.00 uur in het dorpshuis in Nijega. Het onderzoek wordt overhandigd aan burgemeester Tjeerd van Bekkum en is volop ruimte om vragen te stellen. Toekomstbestendig Smallingerland De politieke partijen CDA, ELP en VVD in Smallingerland zijn aan de slag gegaan om te komen tot een voorstel van de aanleg van glasvezel in de gemeente. ,,De huidige mogelijkheden voor het aanleggen van glasvezel zijn volledig afhankelijk van de inzet van burgers die zich verenigen in corporaties en hiervoor een lening willen afsluiten bij de provincie. De aanleg van glasvezel moet hiervan niet afhankelijk zijn maar is een voorwaarde die door de overheid geboden moet worden voor verdere economische ontplooiing van de regio", vinden de partijen. Glasvezel zonder leningen burgers Op vrijdag 18 maart om 16.00 uur wordt het rapport gepresenteerd waarin is onderzocht hoe er in Smallingerland glasvezel kan worden aangelegd zonder dat burgers hiervoor leningen af hoeven te sluiten. Het rapport wordt tijdens de presentatie in ontvangst genomen door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Tjeerd van Bekkum. De presentatie van de middag is in handen van Eelke Lok. Er is tijdens de bijeenkomst ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan de opstellers van het rapport.