Tsjongjûn in De Skippersseal in Oudega

Drachten - (SM) - In de Skippersseal in Oudega wordt zaterdag 19 maart vanaf 20.00 uur een Tsjongjûn gehouden.

Tsjong is een open podium voor een ieder die graag iets voor publiek wil brengen, bijvoorbeeld zang, toneel of voordracht. Deze keer is het thema 'Bêst genôch' met optredens van onder anderen de Aldegeasjongers, Sequens, Willeke en VoortVarende Vrouwen, een koor met fleur en kleur. De avond wordt gepresenteerd door Foeke van Bruggen. De  kaartverkoop is vanaf 19.00 uur aan de zaal. Wie mee wil doen, kan zich opgeven bij Minke Hart 0512-520358 of bij Tryntsje van Bruggen 058-2552552 of op tsjongiepenpoadium@gmail.com Op de foto Adri de Boer en Sietze Wilkens.