Philips, gemeente en Innovatiecluster werken mee aan proeftuin maakbedrijven

Drachten - Philips Drachten is één van de koplopers met veel kennis over slimme productie, gemeente Smallingerland is één van de financiers van Het Smart Industry Fieldlab Region of Smart Factories.

Beide nemen zo op hun eigen manier deel aan De Region of Smart Factories. Dit samenwerkingverband van bedrijven en kennisinstellingen wil dat Noord-Nederland een proeftuin wordt voor slimme fabrieken. Innovatiecluster Drachten Ook is er een directe samenwerking met het Innovatiecluster Drachten, waarin al dertien High Tech bedrijven actief zoeken naar oplossingen voor de grote uitdagingen van de toekomst. Het Fieldlab Region of Smart Factories maakt deel uit van de landelijke Actieagenda Smart Industry. Zeshonderd nieuwe banen In het Smart Industry Fieldlab ‘Region of Smart Factories’ leggen zij zich de komende vier jaar toe op de versterking en het toekomstbestendig maken van de maakindustrie met behulp van nieuwe ICT-toepassingen. Deelnemers  en overheden trekken hier gezamenlijk ruim € 20 mln. voor uit. Het programma moet 600 nieuwe banen opleveren. Zichzelf en elkaar aansturende apparaten In Noord-Nederland is veel kennis aanwezig over slimme productie. Die kennis zit vooral bij een kleine kopgroep van (grote) bedrijven. De Region of Smart Factories is georganiseerd rondom een aantal daarvan, zoals Philips Drachten, Fokker Hoogeveen en CIG Central Industry Group Groningen. Deze zijn al volop bezig met technologische ontwikkelingen zoals robotisering, 3D-printen en digitale productieprocessen. De essentie van Smart Industry is dat apparaten zichzelf en elkaar gaan aansturen. Hierdoor kunnen productieprocessen efficiënter en tegen lagere kosten en wordt het voor bedrijven weer aantrekkelijk om hun producten niet meer in lagelonenlanden, maar weer gewoon  in Nederland te maken. Dat is goed voor de werkgelegenheid in het Noorden. Dat levert niet alleen banen op bij de grote bedrijven, maar ook in het mkb. Tien pilotprojecten Het programma is ontwikkeld door de NOM en bestaat uit verschillende onderdelen. In tien pilotprojecten stellen de koplopers hun bedrijf beschikbaar als praktijkomgeving en werken ze samen met  andere bedrijven en kennisinstellingen aan het verder ontwikkelen van nieuwe technologieën. De kennis uit het project wordt verder verspreid via de kennisinstellingen, een kenniscentrum en via een platform waaraan geïnteresseerde bedrijven kunnen deelnemen. Financiering Het Smart Industry Fieldlab Region of Smart Factories wordt gefinancierd door 33 noordelijke bedrijven en kennisinstellingen, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen, de gemeente Smallingerland en het ministerie van Economische Zaken.