Open dag op alle katholieke basisscholen in Friesland

DRACHTEN - De Friese katholieke basisscholen die verenigd zijn in de Bisschop Möllerstichting (BMS) uit Leeuwarden houden volgende week woensdag 16 maart een open dag voor belangstellenden. In Drachten doen mee de beide Jenaplanscholen Sint Lukas en de Wiekslag.

,,Geloof, hoop en liefde, een reeks woorden die iedereen bekent voor zal komen, maar die zeker in deze tijd zoveel waarde heeft. Het is dan ook het thema van onze ‘Week van de BMS’. De afgelopen maanden hebben de 31 katholieke basisscholen van de BMS zich ingezet voor UNICEF, voor de kinderen die op de vlucht zijn in de wereld en dat zijn er zo ontzettend veel'', aldus Dick Lieftink, bestuurder van de BMS. ,,Onze leerlingen worden zich door deze actie bewust van wat er in de wereld speelt en dragen hun steentje bij. En ook wij als organisatie, samen met onze leerkrachten zien weer scherp wat er zo belangrijk is: veiligheid en vertrouwen.'' Lieftink: ,,In ons onderwijs vinden wij het daarom belangrijk dat iedereen er bij mag horen, dat niemand wordt buitengesloten. We hebben respect voor elkaar en zijn betrokken. Samen staan we sterk in een wereld waar onze kinderen de toekomst zijn.'' Open dag Op woensdag 16 maart houden alle scholen van de BMS een open dag. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen, huidige ouders, nieuwe ouders, opa’s en oma’s en buurtbewoners. ,,Wij willen het gevoel van er voor elkaar zijn en op elkaar vertrouwen delen. De leerkrachten en kinderen laten op deze open dag graag hun school zien.'' De open dag valt in de Week van de BMS die de vereniging dit jaar voor de tweede keer houdt. ,,In deze week laten wij met verschillende activiteiten zien waar katholiek onderwijs in deze tijd voor staat'', aldus Lieftink. ,,Zo starten we de week met een viering voor al onze 6000 leerlingen. En in het kader van onze Unicef-actie blijven wij ons inzetten voor alle vluchtelingkinderen.''