Smallingerland wil modernere reclame- en verwijsborden

DRACHTEN - De gemeente laat een onderzoek uitvoeren naar een betere vorm van reclame-uitingen op straat. Het kan mooier en moderner, vindt Smallingerland.

Op een onderzoek naar 'hoogkwalitatieve productvernieuwing van uitingen in het openbaar gebied' was eerder ook al aangedrongen door de gemeenteraad. In de Welstandsnotitie die vorig jaar juni door de raad is aangenomen werd al vastgesteld dat de huidige aankondigingen, verwijzingen en reclames op straat rommelig zijn, dat samenhang ontbreekt, dat er onvoldoende kwaliteit is en dat er niet gebruik wordt gemaakt van technologische vernieuwing. De gemeente wil het ruimtelijk beeld kwalitatief verbeteren en het imago van innovatie in Drachten/Smallingerland versterken. Daarom is er nu onderzoek nodig naar de technologische mogelijkheden van hoogkwalitatieve productvernieuwing van uitingen in het openbaar gebied. De gemeente moet hierin een voortrekkersrol vervullen, vindt het college. Dat kan door de onderzoeksresultaten te betrekken bij nieuw beleid en het geven van het goede voorbeeld, ook al bij lopende trajecten. De uitvoering van het onderzoek wordt opgepakt met innovatieve bedrijven en productontwikkelaars, ontwerpers en kunstenaars.