Gemeente weigert eigen 'schaduwbomen' aan de Slinge te kappen

DRACHTEN - De familie Togtema van de Slinge mag geen gemeentelijke bomen kappen die de zon uit zijn tuin houden. Maar er is hoop: de boomwal wordt binnen enkele jaren aangepakt.

Everhardus Togtema vroeg eerder de gemeente of hij de bomen mocht kappen, drie grote populieren aan de westkant en een laan van veertien elzen aan de zuidkant van zijn erf. Volgens de bewoner is er geen sprake van enige overlast, maar van een ernstige schaduwwerking die naar algemeen aanvaarde opvattingen in grote mate afbreuk doet aan het woongenot. ,,Wij wonen hier nu twintig jaar en in die tijd zijn de bomen echt de hoogte ingeschoten. Dat is volledig uit de hand gelopen.'' Ontworpen groenstructuur Het kappen werd door Smallingerland als eigenaar van de bomen geweigerd. Volgens de gemeente maken de elzen deel uit van de speciaal voor de wijk ontworpen en aangelegde groenstructuur. Bovendien zijn de stambomen gezond. Tegen die weigering maakte Togtema op zijn beurt bezwaar. Volgens hem zijn eerder wel vijf gezonde bomen gekapt op verzoek van zijn overburen in de zelfde wijk, in verband met de aanschaf van zonnepanelen. Volgens hem maakten ook die bomen deel uit van de groenstructuur in de wijk. Volgens de gemeente is het bezwaar van Togtema echter juridisch onmogelijk. Bezwaar maken kan alleen bij het weigeren van een kapvergunning en daarover is nu eenmaal geen besluit genomen. Togtema kan een kapvergunning ook niet aanvragen, omdat het niet zijn bomen zijn. Wel laat de gemeente weten dat de situatie haar aandacht heeft. De verwachting is dat er in de komende drie à vier jaar ruimte komt om de beplanting te renoveren. Rijdende rechter Over de kwestie is vorige maand een hoorzitting gehouden, waarin Togtema verwees naar een zaak van de rijdende rechter in 2014. In een geschil tussen de gemeente Almere en een aantal buurtgenoten werd de gemeente Almere veroordeeld tot het kappen van een rij van vijf bomen die de tuinen van de bewoners bovenmatig in de schaduw zetten. In die uitspraak wordt gewezen op een bezonningsnorm van TNO voor de periode van 20 april tot en met 23 augustus: ten minste 4 uur per dag is goed, minimaal 2 - 4 uur per dag is redelijk en ten hoogste 2 uur is slecht. Volgens Togtema is er helemaal geen bezonning op zijn woning en het terras aan de zuidzijde. ,,De zon verdwijnt 's morgens om 8.00 uur achter de hoge elzen en komt er 's middags rond 15.00 uur achter vandaan, om vervolgens meteen weer te verdwijnen achter de hoge populieren aan de westzijde.'' Schrijnender situaties Volgens de gemeente heeft de afdeling Groen wel degelijk oog voor de bezonning, maar omdat de tuin van Togtema behoorlijk breed en diep is zijn er elders in de gemeente situaties met kleine achtertuintjes, die schrijnender zijn en daarom voorrang verdienen. Bij de hoorzitting is wel aangegeven, dat de boomwal naast het perceel toe is aan onderhoud. De afgelopen weken is al een deel van de onderbeplanting gekapt, waardoor er ook weer wat meer licht komt. Daarnaast is het wel de bedoeling om de boomwal binnen een jaar of drie/vier aan te pakken door de bomen te kappen en het gebied opnieuw in te richten. Bij het opnieuw inplanten worden meer heesters neergezet. Togtema is blij dat de gemeente zijn probleem erkent, maar wil er toch op aandringen om eerder in te grijpen. ,,Drie jaar duurt me veel te lang. In dit geval fungeert de gemeente ook als een soort buurman. Zo'n boomwal is mooi, maar als je buren er zo veel last van hebben, dan moet je er gewoon wat aan doen.''