Nij Smellinghe wil 7.500 zonnepanelen op het ziekenhuisdak

DRACHTEN -  Ziekenhuis Nij Smellinghe wil 7.500 zonnepanelen op de daken van het ziekenhuisgebouw installeren om zo op een duurzame manier elektriciteit op te wekken.

Het Drachtster ziekenhuis hecht hier veel waarde aan , maar wil gelijktijdig in de toekomst ook minder afhankelijk zijn van de energiemarkt. Een SDE subsidie hiervoor is wel voorwaardelijk, gezien de huidige lage prijzen voor grijze energie. Nij Smellinghe is, door 24/7 ziekenhuiszorg en door de hoeveelheid stroom die (medische) apparatuur en voorzieningen (koeling, verwarming, licht, etc.) nemen, een grootverbruiker als het gaat om elektriciteit (ruim 6.000.000 kWh). Het besparen van energie is een belangrijk speerpunt van het ziekenhuis de komende jaren. De ambitie is om in 2025 de helft van de eigen energiebehoefte duurzaam op te wekken en om in 2030 energieneutraal te zijn. Ruimte Met de zonnepanelen kan Nij Smellinghe zichzelf van stroom voorzien. ,,Ons gebouw heeft een totale dakoppervlakte van circa 24.000m². Effectief is 20.000m² daarvan beschikbaar voor zonnepanelen. We denken ruim 7.500 panelen te kunnen plaatsen. Zonnepanelen passen heel goed bij de energiebehoefte van een ziekenhuis; wij gebruiken veel energie overdag, ons piekverbruik is in juni, juist wanneer er veel zon is”, aldus Folkert Brouwers, directeur Bedrijf en Gebouwen van Nj Smellinghe. Als er teveel stroom wordt opgewekt, wordt het overschot gedeeld via het openbare elektriciteitsnetwerk. Andersom werkt dit ook zo: als Nij Smellinghe met de zonnepanelen op bepaalde momenten niet genoeg stroom opwekt, ontvangt het ziekenhuis elektriciteit van het openbare netwerk. Een bijkomend voordeel van de zonnepanelen is overigens de reductie van opwarming van de ruimtes onder platte daken, waardoor er in delen van het gebouw ook minder koeling nodig is. Duurzame doelen Als zorginstelling en maatschappelijk betrokken organisatie heeft Nij Smellinghe als doelen dichtbij de bevolking te staan en een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening. Het plaatsen van ruim 7.500 zonnepanelen ziet het ziekenhuis als de eerste belangrijke stap in het verduurzamingsproces. MVO Expeditie Noord Om verdere stappen te kunnen nemen in het verwezenlijken van deze doelen doet Nij Smellinghe, met zeven andere zorgorganisaties, mee aan de MVO Expeditie Duurzame Zorg Noord. ,,Deze expeditie ondersteunt zorginstellingen bij het veranderproces naar het leveren van meer duurzame zorg. Concreet wil dat zeggen dat we samen met andere bedrijven én met ondersteuning van deskundigen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven. Doel is om een aantal theoretische perspectieven, denkrichtingen en praktische handvatten te krijgen en vervolgens nieuw MVO-beleid vorm te geven”, aldus Brouwers.