NL Doet zorgt voor Himmeldei in Nijega

NIJEGA - NLdoet is zaterdag in Nijega aangegrepen voor een grondige Himmeldei 2016. Doarpsbelang kan terug zien op een geslaagd evenement.

Voorjaar, weer tijd voor de jaarlijkse Himmeldei! Zaterdag zijn de kinderen en begeleiders in samenwerking met NLdoet aan het 'Himmeljen' geslagen in Nijega. Verdeeld over vijf groepjes ging iedereen op pad, voorzien van grijpstokken en vuilniszakken. Enthousiast en in het lentezonnetje zijn de groenstroken en bermen in Nijega ontdaan van zwerfvuil, blikjes, snoeppapiertjes etc. Onderweg werd zelfs nog een Bigbag met gedumpt afval gevonden. Na een kleine twee uur waren alle straten gehimmeld. Hierna volgde nog een gezellige nazit met voor een ieder een verfrissing en een versnapering. Als afsluiting kregen alle helpers nog een oorkonde van NLdoet en een tas van gemeente Smallingerland.e