Provincie deelt uit op eerste Iepen Mienskipsjûn CH2018

DRACHTEN - In de Lawei werd vrijdagavond de eerste Iepen Mienskipsjûn van de provincie Fryslân en Culturele Hoofdstad 2018 gehouden. Gedeputeerde Sietske Poepjes deelde heel veel cheques uit.

Foto's Simon van der Woude Voor deze publieksbijeenkomst was iedereen uitgenodigd die contact heeft gehad met Leeuwarden-Fryslân 2018 of de Friese gemeenten over hun plannen of ideeën voor 2018. Ook de plannen en ideeën die in 2015 zijn gehonoreerd door het Iepen Mienskipsfûns waren gevraagd te komen.   De aanwezigen werden bijgepraat over Leeuwarden-Fryslân 2018 door Lieven Bertels, artistiek leider van Leeuwarden-Fryslân 2018 en Sjoerd Bootsma en Immie Jonkman, themaproducers van Leeuwarden-Fryslân 2018. Daarna reikte gedeputeerde Sietske Poepjes een bonus van 2.018 euro uit aan vijftien veelbelovende projecten die subsidie ontvingen uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Deze projecten uit de mienskip dragen volgens de provincie in sterke mate bij aan de doelstellingen van culturele hoofdstad en zijn een inspiratie voor nieuwe projectideeën. Met het IMF stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk, dorp of regio