Leerlingen Liudger richten in de klas museum in over Europa

DRACHTEN - De lokalen 1.18 en 1.15 van csg Liudger aan de Raai zijn deze week museum. Iedereen die nieuwsgierig is hoe Europa in elkaar zit kan er tot en met vrijdag overdag terecht.

Foto's Harry van der Linde
De leerlingen TTO3 (tweetalig onderwijs) hebben de afgelopen weken gewerkt aan het onderdeel Europese Internationale Oriëntatie (EIO). De studie heeft geleid tot een heuse expositie, waarin de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie wordt verduidelijkt. De tentoonstelling is vanmiddag geopend.
De leerlingen, 37 in totaal, behandelden in kleine groepjes verschillende thema's die te maken hebben met de EU. Zo vertelt de expositie onder andere over integratie, organisatie, financiële regelingen, verdragen en ontwikkelingen.
,,Wy ha der in protte fan opstutsen'', zegt leerling Elzerd Elzinga. Het project kwam tot stand door een combinatie van verschillende vakken. ,,Dit is in leuke manier om dingen út te sykjen, it is werris wat oars.''