Aaziz Sadiq voorleeskampioen van Smallingerland

Drachten - Aaziz Sadiq van obs De Swetten is maandagavond verkozen tot voorleeskampioen van Smallingerland.

Ze werd geprezen om haar duidelijke inleiding, een goed tempo en haar vrolijke verteltoon. Aaziz reactie was: ,,Ja, ik heb altijd veel plezier in voorlezen." Aziz vertegenwoordigt de gemeente Smallingerland tijdens de provinciale finale in de Skâns in Gorredijk op 12 april. Als tweede koos de jury Britt Onsman van PCBO De Voorde, vanwege haar goede contact met het publiek en de fijne tempowisselingen, Britt gaf aan volgend jaar mee te willen doen aan Read2Me, de voorleeswedstrijd voor de brugklassen. Nummer 3 werd David Elzes van PCBO Het Anker. De jury prees hem om de ontspannen, grappige sfeer die hij wist over te brengen. De jury kreeg zin om het boek te gaan lezen. En in de pauze heeft iedereen heerlijk gedanst met Bianca Sibrandi van het Bewegingscentrum.