Verklaring college Opsterland over rapport Berenschot

Drachten - Op initiatief van burgemeester Ellen van Selm heeft het bureau Berenschot een integriteitsonderzoek uitgevoerd.

De opdracht was tweeledig: een onafhankelijke reconstructie van de gang van zaken rond zorgaanbieder Springth en het geven van adviezen voor het aanscherpen van het gemeentelijk integriteitsbeleid dat in ontwikkeling is. Berenschot heeft het rapport maandagavond aan de gemeenteraad en het college gepresenteerd. Voornaamste conclusie: Sikke Marinus was fout bezig toen hij namens het bedrijf van zijn echtgenote overlegde met de gemeente. College: confronterend onderzoek Het college heeft het rapport bestudeerd en is in navolging van burgemeester Van Selm van mening dat er sprake is van een ‘stevig en confronterend’ onderzoek. Het college constateert dat het rapport duidelijkheid geeft over de genoemde kwestie en dat ook aan het tweede deel van de opdracht is voldaan. ,,Het onderzoek geeft waardevolle aanknopingspunten om het integriteitsbeleid dat momenteel wordt aangescherpt te optimaliseren." Risico Het college vindt verder de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie een belangrijke kwaliteit. Tegelijk blijkt uit het Springth dossier dat hier ook een risico in schuilt. Het college hoopt samen met de gemeenteraad het evenwicht te vinden tussen deze kwaliteit enerzijds en de noodzaak voor het maken van nieuwe afspraken anderzijds. Het college vindt de gemeenteraadsvergadering de juiste plaats om op een zorgvuldige wijze het rapport inhoudelijk te bespreken. Dat zal zoals aangekondigd op 29 maart gebeuren. Geen mededelingen Het college volstaat tot dat moment met deze verklaring en zal vanwege de zorgvuldigheid van het te voeren debat tot die tijd geen nadere inhoudelijke mededelingen doen. Lees ook: Rapport Berenschot: Sikke Marinus handelde in strijd met Gemeentewet