Koor Ere zij God zingt Matteüs Passion in Zuiderkerk Drachten

Drachten - Chr. Gemengd koor Ere zij God zingt op Goede Vrijdag, 25 maart, in de Zuiderkerk de Matteüs Passion. 

Enkele jaren geleden heeft de bekende vertaalster Ria Borkent de Matteüs Passion van Johann Sebastian Bach vertaald in het Nederlands. In de Zuiderkerk worden fragmenten en koralen uit deze Passie- gevlochten door de evangelielezingen uit Matteüs 26 en 27 – door het Ere zij God ten gehore gebracht. Deze fragmenten worden aangevuld met liederen uit het Oude en Nieuwe Liedboek voor de Kerken, gezongen door de gemeente. Dirigent Ferwerda begeleidt het koor op de piano, Evert Bremer de gemeentezang op het orgel. Verder werken mee: Gonnie Roelofsen en Marlinda Wenselaar, fluit. Ds. Anne Henk Boschma leest het evangelie, Arie Willem van Keulen spreekt de woorden van Jezus.