Smallingerland houdt vast aan verbod supermarkt in Veemgebouw

DRACHTEN - In het Veemgebouw aan de Tussendiepen mag definitief geen supermarkt worden gevestigd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders geantwoord naar aanleiding van een bezwaar tegen de vorige weigering.

De herontwikkeling van het Veemgebouw, de voormalige fabriekshal van Philips in de oksel van de Tussendiepen en de Noorderhogeweg, is een plan van Breevast en Retailplan. Hun plan voorziet in de vestiging van een supermarkt van 3000 m2, een discounter en een outdoor specialist. De supermarktfunctie zou worden ingevuld door de verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt, die nu aan het Kyriat Onoplein is gevestigd. Raad tegen De gemeente is tegen, omdat de detailhandel geconcentreerd moet blijven in de bestaande winkelcentra. Ook de gemeenteraad heeft uitgesproken op deze plek geen detailhandel in de vorm van een supermarkt te willen. Eerder al is stelling van de plannenmakers dat sprake is van een van rechtswege verleende vergunning door de rechtbank afgewezen. Hiertegen is door partijen hoger beroep ingesteld. De aanvraag is vervolgens als verzoek om een buitenplanse ontheffing afgewezen. Daar is nu bezwaar tegen gemaakt. In het bezwaar worden drie gronden aangevoerd. Zo past het plan volgens de indieners binnen de brancheringsregeling van het bestemmingsplan. Daarnaast is de brancheringsregeling in strijd met de Dienstenrichtlijn en het recht van vrije vestiging. En tenslotte wijzen ze op het gelijkheidsbeginsel: de gemeente ging in gelijksoortige gevallen wel akkoord met de aanleg van een parkeerterrein voor de Jumbo aan de Stationsweg en de verplaatsing van de Aldi van de Noordkade naar de Leidijk. Niet opnieuw fout Volgens de gemeente heeft de rechtbank eerder aangegeven dat het plan niet past binnen de brancheringsregeling. De strijdigheid met de Dienstenrichtlijn is nog onderwerp van nadere vragen die de Raad van State onlangs heeft gesteld aan het Europese hof. Het antwoord is er nog niet. De vergelijking met het parkeerterrein aan de Stationsweg snijdt volgens het college wel hout: daar had ook op basis van dezelfde overweging als bij het Veem een uitgebreide procedure moeten worden gevoerd. Ook de realisering van een parkeerterrein wordt namelijk aangemerkt als een stedelijk ontwikkelingsproject, waardoor de kruimellijst niet van toepassing is. In plaats van een reguliere procedure moet dan de uitgebreide procedure worden toegepast. Dat Smallingerland daar fout heeft gehandeld, wil volgens het college echter niet zeggen, dat de gemeente het ook bij het Veem niet goed moet doen. De verplaatsing van de Aldi past wel binnen het detailhandelsbeleid, omdat voor de motivering van de verplaatsing aansluiting is gezocht bij het winkelcentrum de Wiken. Het college heeft het bezwaar dan ook ongegrond verklaard.