Collecte door werkgroep Dorcas in Drachten

Drachten -  De Dorcas werkgroep Drachten collecteert voor water, sanitatie en hygiëne.

In de week van maandag 28 maart tot en met zaterdag 2 april wordt er een collecte gehouden in Drachten ten behoeve van een betere toegang tot schoon en veilig drinkwater en de kennis te vergroten van hygiëne en gezondheid. Vervuild water Toegang tot schoon drinkwater is beperkt in Afrika. Inwoners zijn grotendeels afhankelijk van oppervlaktewater uit rivieren en meren. Dit water is niet veilig en schoon genoeg voor menselijke consumptie. Miljoenen mensen sterven aan diarree die veroorzaakt wordt door het drinken van vervuild water en ontoereikende hygiënische omstandigheden. Dorcas legt waterbronnen aan Het doel van het project is de toegang tot schoon en veilig drinkwater te verbeteren. Kennis van hygiëne en gezondheid verbeteren. Dorcas voorziet dorpen van schoon water door waterbronnen aan te leggen. In dorpen en op scholen worden latrines, faciliteiten om handen te wassen en een wateropslagtank aan gelegd. Dit wordt zoveel mogelijk door de bevolking zelf gerealiseerd. Ook is er voorlichting over het belang van hygiëne aan mannen, vrouwen en kinderen. Internationale hulporganisatie Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in zeventien landen in Oost-Europa en Afrika 160 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten in de wereld, ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn tienduizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Meer informatie: www.dorcas.nl of tel. 0228-595900.