OBS De Tille wint prijs OPO Furore Creafonds

Drachten - OBS De Tille heeft duizend euro gewonnen vanuit het OPO Furore Creafonds, met hun plan om een schoollied te maken.

Het Creafonds is in het leven geroepen om de leerlingen van Furore te stimuleren creatieve ideeën te bedenken, die bijdragen aan hun ontwikkeling en die ingezet kunnen worden voor hun school. Het idee kan bijvoorbeeld bijdragen aan de aankleding van de school, een leermiddel, spelmateriaal, kunstobject, excursie zijn. Vertrek schooldirecteur De aanleiding is het vertrek van de voormalig algemeen directeur, Jaap Balkema, die bij zijn afscheid aangegeven heeft graag geld te willen ontvangen om een fonds op te richten, die de creativiteit van basisschool kinderen van Furore stimuleert. Dit mede om te benadrukken, dat naast het hoofd, hand en hart minstens zo belangrijk zijn. Het bestuur van Furore heeft aangegeven dit doel te willen ondersteunen door jaarlijks een bijdrage aan het fonds te schenken. Jury: origineel en hoge kwaliteit De jury van het OPO Furore Crea fonds stond voor de moeilijke taak om uit de inzendingen het creatiefste idee te kiezen. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de ideeën, die ingeleverd waren. De scholen hadden er werk van gemaakt op diverse creatieve manieren. De keus viel uiteindelijk op de inzending van OBS De Tille in Drachten. In het kort kwam het er op neer, dat de school van plan is, onder deskundige leiding van Jeroen Schipper, een schoollied te maken, door middel van een muziekworkshop. Er worden muziekinstrumenten aangeschaft, die in het schoollied voorkomen. Als drietalige school worden natuurlijk Engelse, Friese en Nederlandse elementen in het lied verwerkt. In het juryrapport prees de jury naast de creativiteit de volgende elementen: De kinderen/leerkrachten en ouders spelen zelf een grote rol; De originaliteit; De hoge kwaliteit van de inzending met een video; De uitstraling naar de omgeving; Een herinnering voor het leven; De combinatie van het Engels, Fries en Nederlands. Cheque Initiatiefnemer en juryvoorzitter van het Creafonds, Jaap Balkema, overhandigde de cheque van duizend euro donderdag aan de school. Groep 4 nam de cheque in ontvangst, aangezien het idee vanuit deze groep was ontstaan met behulp van de leerkrachten en een paar moeders. Blijvende herinnering Directeur Folkert Ensing van OBS De Tille was blij met de prijs. ,,Dit geeft onze drietalige school een extra stimulans. We hopen de leerlingen met het schoollied een blijvende herinnering te geven aan hun leuke basisschooltijd op De Tille.”