Verhuizing Aldi is 'beloning' voor deal met gemeente in 2003

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland heeft de Aldi geholpen met het zoeken naar een geschikte plek in Oost-Drachten, als dank voor het 'niet tegenwerken' van het opknappen van industrieterrein De Haven in 2003.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. De raad vroeg begin februari om meer informatie over de afspraken die met de Aldi zijn gemaakt over de verhuizing van het filiaal van de Noordkade naar het terrein van Babyplanet aan de Leidijk. Baatbelasting De afspraak met Aldi over verplaatsing van de vestiging Noordkade is volgens het college al gemaakt naar aanleiding van de revitalisering van Bedrijventerrein De Haven, in 2003. Voor dit project is indertijd subsidie ontvangen van de provincie en het rijk. Een subsidievoorwaarde was dat gemeente en ondernemers een deel van de kosten voor hun rekening namen. Smallingerland koos er voor om de bijdrage van de ondernemers te innen via een verplichte baatbelasting. Aldi maakte daar bezwaar tegen, maar dat zou volgens de gemeente risico's voor het project opleveren, zowel wat betreft het doorgaan van de baatbelasting als het op tijd afkrijgen van de revitalisatie. Het toenmalige college heeft besloten om te kijken naar een minnelijke oplossing met de bezwaarmakers. Dit 'mediation' traject heeft geleid tot een afspraak met de Aldi om samen actief te zoeken naar een vervangende locatie voor de huidige supermarkt aan de Noordkade. Het winkelbedrijf wilde een nieuwe plek in oost-Drachten, omdat er al Aldi-supermarkten waren in het centrum van Drachten en in winkelcentrum Noorderpoort. In west-Drachten (de Drait) waren toen al plannen voor een discounter-supermarkt (nu de Lidl). Geen garanties Volgens het huidige college ging het nadrukkelijk om een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Met andere woorden: Smallingerland zou zijn best doen, maar kon geen garanties geven. Volgens b&w is de afgelopen jaren dan ook op de gebruikelijke manier gekeken naar de plannen van Aldi. ,,Verschillende locaties zijn onderzocht. De afweging geschikt/niet geschikt is op de gebruikelijke wijze uitgevoerd. Daarbij speelde de afspraak met Aldi geen rol. Dat blijkt ook uit het lange traject waarbij diverse door Aldi aangedragen locaties niet zijn gehonoreerd. Ook binnen de nu lopende planologische procedure heeft de gebruikelijke ruimtelijke afweging plaatsgevonden'', aldus het college in haar brief aan de raad. Al in 2005 is een locatieonderzoek uitgevoerd samen met de Aldi. In 2006 kocht het winkelbedrijf grond naast ziekenhuis Nij Smellinghe (locatie Kussendrager), maar een jaar later viel de keus van de Duitse super op het terrein van Babyplanet. Daarna was ook het terrein van Diba Deuren aan de Dwarsvaart in beeld, naast het voormalige schoolterrein waarop nu appartementen zijn gepland. De gemeente vond dat niet acceptabel. Stroomversnelling De plannen voor de verhuizing naar de Leidijk kwamen in een stroomversnelling door een onderzoek naar een verbeteringsplan voor winkelcentrum De Wiken. Vier jaar geleden ging de gemeente in principe al akkoord met de plannen, zo laat het college weten, waarna Aldi de onderhandelingen startte over de aankoop van Babyplanet. De verhuizing betekent dat het verkeer drukker wordt, erkent het college, maar de hogere verkeersintensiteit blijft ruimschoots binnen de acceptabele normen voor 30 km-wegen. Dat geldt ook voor het bevoorradingsverkeer. Verder is er in de buurt voldoende parkeerruimte. Schadelijk Dat een supermarkt zo dicht bij een school een slecht idee is en schadelijk voor de gezondheid van de leerlingen, zoals in de gemeenteraad is gesteld, is volgens het college onjuist. Het is volgens het college aan de scholen zelf om door middel van de Gezonde School aanpak en de gezonde schoolkantine de leerlingen te verleiden tot gezond eet- en drinkgedrag binnen de school. Bovendien kunnen de leerlingen in de omgeving van de school nu ook al kiezen uit meerdere supermarkten en horecagelegenheden. ,,De zogenaamde verleiding is er op dit moment ook en is onderdeel van de maatschappij.'' Volgens het college zou vestiging van de Aldi in winkelcentrum De Wiken beter zijn, maar daar is nu eenmaal geen ruimte voor zo'n grote super. De Leidijk is daarom 'next best'.