Smallingerland staat jacht op vossen toe bij Goëngahuizen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland staat de komende twee jaar als proef de jacht op vossen toe op haar grondgebied.

Twee jaar geleden heeft de gemeente al toestemming verleend om vossen te verdrijven van het zelfde perceel gemeentegrond. Het gaat om een rietveld met omliggend water bij Goëngahuizen, dat aansluit bij onder andere een gebied van It Fryske Gea op It Eilân. Die natuurorganisatie heeft als beheersmaatregel wel toestemming verleend om te jagen op vossen, verwilderde katten en kraaien. Weidevogels Twee jagers hebben nu aan Smallingerland gevraagd om ook op vossen te mogen jagen op het terrein van de gemeente. De jacht is volgens hen nodig ter bescherming van de weidevogels. It Fryske Gea heeft bij de gemeente positief advies uitgebracht over de aanvraag. Volgens opzichter Anton Huitema van de natuurbeschermingsorganisatie kan op die manier voor een aansluitend gebied worden gezorgd, wat het beter mogelijk maakt om het opeten van weidevogels en eieren door vossen te verminderen. Het terrein waar het om gaat behoort tot de belangrijke Friese broedgebieden voor de grutto en de kievit, die door de provincie Fryslân zijn aangewezen als kernweidevogelgebied. Staat Smallingerland de jacht niet toe, dan wordt voor vossen het gemeentelijke rietveld een soort toevluchtsoord. Volgens de jagers is dit nu al het geval. Proef voor twee jaar Smallingerland hanteert voor de jacht de zelfde voorwaarden als It Fryske Gea. De jacht is bedoeld als een proef voor twee jaar. Na afloop zal de gemeente samen met de jager en It Fryske Gea bekijken wat het resultaat is geweest. De gemeente verhuurt geen jachtrecht voor het gebied, wat jacht op meer dieren mogelijk zou maken, maar verleent alleen toestemming om er vossen te schieten. Volgens informatie van It Fryske Gea wordt in de periode 15 augustus tot 15 maart gewoonlijk zo'n twee tot drie keer gejaagd op vossen. Dit wordt steeds gemeld bij de toezichthouder. In het broedseizoen wordt er niet gejaagd. Het beleid van de gemeente is er in het algemeen op gericht geen jacht toe te staan op gemeentegrond. Daarop zijn incidenteel eerder ook wel uitzonderingen gemaakt. Zo zijn in 2003 jachtrechten verhuurd op 50 hectare gemeentegrond in de Haven Noord. In 2006 en eind 2007 is toestemming verleend om verpachte gemeentegrond in de buurt van Opeinde te betreden om daar op vossen te jagen.