Nieuwe expositie It Fryske Lân bij Galerie Buitengewoon in De Wilgen

de wilgen - Bij Galerie Buitengewoon is van 2 april tot en met 26 juni de expositie It Fryske Lân te zien, met schilderijen van Jentsje Popma, Douwe Elias, Klaas Werumeus Buma, Sjoerdtje Hak, Janneke Hengst en beelden van Jitse Sikkema. 

De galerie is gedurende deze periode iedere zaterdag en zondag open. Buiten de reguliere openingstijden kunnen belangstellenden bellen. Jentsje Popma Jentsje Popma is een gelauwerd kunstenaar. Hij wordt dit jaar 95 jaar. Tot voor kort heeft hij altijd geschilderd, liefst in de natuur. Hij legt vast wat verdwijnt, om het te bewaren voor de komende generaties. Ongerust over de verarming van het Nederlandse landschap, o.a. door economisering van de landbouw, industrialisatie, uitbreiding van woonwijken en het wegennet, milieu en klimaatveranderingen, zoekt hij naar landschapsbeelden die hij wil laten voortleven op zijn doeken. Een voorvechter voor het behoud van het Friese landschap. Hij heeft het op allerlei momenten op doek vastgelegd, zodat ook komende generaties hiervan (nog) kunnen genieten. Sfeer en kleur zijn belangrijk en deze kun je het beste op de plaats zelf proeven en waarnemen. Daarom ging hij als het maar enigszins mogelijk was het veld in om te werken. Hij is zich blijven inzetten voor het behoud van het landschap. In ieder geval op zijn doeken. Zijn werk geeft heel goed een sfeer weer. Zielsverwanten Zo iemand heeft natuurlijk zielsverwanten. In zekere zin zijn Douwe Elias, Janneke Hengst, Klaas Werumeus Buning en Sjoerdtje Hak allemaal schatplichtig aan het werk van Jentje Popma. De schilderijen van Douwe Elias, Janneke Hengst, Klaas Werumeus Buning en Sjoerdtje Hak zijn zeer verschillend. Dit brengt spanning en afwisseling in de tentoonstelling. ,,Het zou mooi zijn als deze expositie de opmaat is voor een grote tentoonstelling van het werk van deze belangrijke en veelzijdige Friese kunstenaar", vindt Jitse Sikkema van Galerie Buitengewoon. ,,Zijn werk is van belang voor de Friese cultuur en inspirerend voor veel Friese kunstenaars."