Themabijeenkomst met Paul van Tongeren in Witte Kerk Hemrik

Drachten - In de Witte Kerk Hemrik wordt woensdag 30 maart om 20.00 uur een themabijeenkomst gehouden over levenskunst en deugdethiek, met Prof. Dr. Paul van Tongeren.

Van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de universiteiten van Nijmegen en Leuven. De hedendaagse filosofie van de levenskunst of bestaansethiek lijkt als twee druppels water op de klassieke Griekse deugdethiek. Maar er is ook een belangrijk verschil. Dat lijkt klein, maar heeft grote gevolgen. Het brengt de humanistische en areligieuze levenskunst-filosofie op een opmerkelijke manier in een spanningsvolle verhouding met de christelijke theologie. In de lezing zal deze stelling worden toegelicht in drie stappen: eerst wordt de Griekse deugdethiek kort besproken, daarna de hedendaagse levenskunstfilosofie en tot slot de christelijke uitbreiding van de Griekse deugdethiek met drie zogenaamde ‘theologie deugden’. Aanmelden is noodzakelijk via www.wittekerkhemrik.nl