Optreden leerlingen op open dag obs De Bolder

Drachten - Obs De Bolder hield gisteren, woensdag 23 maart, een open dag. Tijdens een bijzondere opening was er onder andere een optreden van leerlingen.

Alle leerlingen van obs De Bolder verzamelden zich 's ochtends op het schoolplein. Daarbij waren de leerlingen, ouders en belangstellenden getuige van een bijzondere opening. De leerkrachten trommelden mooie intro ritmes op djembés. Daarna werd het onlangs geschreven Bolderlied gezongen door de leerlingen. De leerkrachten ondersteunden het Bolderlied met de djembés. Dit was een bijzondere happening. Daarna waren de ouders van harte welkom in de groepen, om daar lessen bij te wonen. 's Avonds konden ouders, familie en belangstellenden een kijkje nemen in de verschillende groepen. Daar konden ze kijken naar de werkstukken die waren gemaakt in het kader van het centrale thema: De Verbinding. Foto's: Sipke Buma