Ambachtsloane in Rottevalle krijgt groot plateau

DRACHTEN - Voor de aanpassing van de Ambachtsloane in Rottevalle trekt de gemeente Smallingerland een bedrag van 108.000 euro uit.

De Ambachtsloane wordt aangepast tussen de aansluiting met de Litswei (N369) en de Efterwei. De T-kruisingen op de Ambachtsloane worden uitgevoerd als één groot plateau en het trottoir wordt doorgetrokken tot aan de Litswei. Aan de ambachtsloane is sinds vorig jaar ook De Bijzondere Onderneming gevestigd. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week het definitieve ontwerp vastgesteld en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Het krediet was eerder al gereserveerd voor de Ambachtsloane in de begroting van 2016.