Hemelwater Raadhuisplein rechtstreeks in Drachtstervaart

Drachten - Om het hemelwater dat van het Raadhuisplein komt rechtstreek af te kunnen voeren in de Drachtstervaart, wordt een put gebouwd.

Deze week is begonnen met het aanleggen en opbouwen van een put aan de Kaden, ter hoogte van de Kerkstraat, in het centrum van Drachten. De grote witte buis voert nu nog het water af op het andere systeem, om te lozen op het oppervlaktewater. Naast de bestaande put wordt nu een tweede put gemaakt. De witte buis wordt dan doorgezaagd zodat het hemelwater direct in de zwarte buis naar de nieuwe vaart stroomt.
Er is inmiddels begonnen met de bekisting van de nieuwe put. Dit kan nog wel even overlast voor het verkeer opleveren.
Foto's Harry van der Linde