Gemeente trekt geld uit voor voorbereiding herinrichting De Bouwen

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt in totaal 125.000 euro uit voor de voorbereiding van de herinrichting van de wijk De Bouwen.

Het grootste deel, 90.0000 euro, is bestemd voor de herinrichting van Fabriekslaan, Paardepad, Het Schar, Klaverweide en De Greide, die horen bij fase 2 van deelproject Klaverweide Noord. De rest is bestemd voor de planning voor Bouwakker, Haverstuk, Roggepad en Boekweitkamp, die horen bij het deelproject Granenbuurt. Woningcorporatie WoonFriesland heeft de woningen aan het Paardepad en de Fabriekslaan vanaf De Greide tot Het Schar gesloopt en gaat deze vervangen door nieuwbouw. Woningcorporatie Accolade heeft de woningen aan het Haverstuk, Roggepad en Boekweitkamp gerenoveerd. Daarnaast heeft ze de woningen aan de Bouwakker en het Blauwgras gesloopt om deze te vervangen door nieuwbouw. Aansluitend aan de woningbouwactiviteiten van de beide corporaties zal de gemeente het aangrenzende openbaar gebied opnieuw inrichten. De schetsontwerpen daarvoor zijn opgesteld in samenwerking met de omwonenden en inmiddels gepresenteerd aan de bewoners van de wijk. De ontwerpen kunnen nu verder uitgewerkt worden in een bestek en gereed worden gemaakt voor aanbesteding. Om dat voor te kunnen bereiden is het krediet nodig. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de schetsontwerpen voor de herinrichting. De 125.000 euro voorbereidingskrediet komt uit het potje dat al eerder was gereserveerd voor de Wijkvernieuwing De Bouwen.