Gemeente Smallingerland moet hoognodig eigen daken aanpakken

DRACHTEN - Smallingerland trekt een bedrag van 287.000 euro uit voor het vernieuwen van daken op het gemeentehuis en het opknappen van het dak van het bedrijfsgebouw aan de Tussendiepen.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is het vervangen van de dakbedekking en het staaldak op het dak van de garage aan de Tussendiepen en de dakbedekking op de oudbouw van het gemeentehuis noodzakelijk. De kwaliteit van deze dakafwerking is niet meer afdoende. Er doen zich al lekkages voor en dit zal alleen maar gaan toenemen. Door vervanging is het ook mogelijk om de daken beter te isoleren waardoor het energieverbruik verder omlaag zal gaan. Op het dak van het oude deel van het gemeentehuis wil het college een sedumafwerking toepassen. Het beplanten van daken met vetplantjes werd eerder al bepleit in het Gemeentelijk Waterplan 2013-2016. Voor het vernieuwen van dit dak en het aanleggen van een sedumdak is in totaal 131.000 euro nodig. Het geld voor de vernieuwing, 106.000 euro, komt uit het gemeentelijke potje voor groot onderhoud eigen gebouwen. De kosten van 25.000 euro voor de aanleg van het sedum dak worden betaald uit het krediet voor Uitvoering Waterplan 2014. Voor de vernieuwing van de dakbedekking en het staaldak van het bedrijfsgebouw aan de Tussendiepen wordt een krediet beschikbaar gesteld van 156.000 euro, eveneens uit het potje voor groot onderhoud eigen gebouwen.