Avondvaarexcursies: reeën spotten in Nationaal Park De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - Nationaal Park De Alde Feanen is één van de grootste laagveenmoerassen in Noordwest Europa.

Tijdens deze excursies op donderdag 7 en vrijdag 8 april van 19.00 tot 21.00 uur staan de reeën die hier leven centraal. De gids van It Fryske Gea vertelt over dit mooie zoogdier. Het bovendek van de stille excursieboot geeft een weids uitzicht over de petgaten en rietlanden en op dit tijdstip is de kans om ze te spotten het grootst. Opgeven uiterlijk een dag voor de excursie voor 15.00 uur op via 0511-539618. Grote bruine ogen, soepele sprongen en een wit staartje… …en toen was hij weg. Dat prachtige dier dat met soepele sprongen tussen het riet verdwijnt. In onze provincie zie je in de weilanden vaak groepjes reeën, maar om ze goed te zien moet je erg stil zijn. Ze hebben mensen zomaar in de smiezen en sprinten dan snel weg. Vanaf de excursieboot op zonne-energie varen we stil door het laagveengebied. Vanaf het dek hebben de deelnemers een weids uitzicht over het gebied, dit biedt de ultieme kans reeën te spotten zonder dat de dieren ons horen of zien.  Beneden is het overdekt genieten van de omgeving. De excursie gaat langs moerasbossen, een aalscholverkolonie, smalle petgaten en uitgestrekte rietlanden. Een verrekijker is aan te raden. Foto: Anton Huitema