Certificaten voor taalvrijwilligers in Bibliotheek Drachten

Drachten - In de bibliotheek in Drachten werden gisteravond de certificaten uitgereikt aan de taalvrijwilligers.

Zij hebben met succes de vierdaagse cursus Taaltraining afgerond, die hoort bij het programma Taal voor het Leven. De taalvrijwilligers van de bibliotheek zijn nu allemaal opgeleid om mensen te helpen die beter willen leren lezen, schrijven, spreken, omgaan met de computer of rekenen. Karin Meijerman, directeur van de bibliotheek, reikte de certificaten uit. Sinds in het najaar van 2014 het digitaalhuis geopend werd, oefenden hier al tientallen cursisten hun taalvaardigheid onder begeleiding van een taalvrijwilliger, vertelde zij. Dat is ook hard nodig, want in Smallingerland kan 15% van de inwoners tussen 18 en 65 jaar niet goed genoeg lezen en schrijven om zich zelfstandig te kunnen redden in de maatschappij. Ook de gemeente ziet het belang in van de bestrijding van laaggeletterdheid en was vertegenwoordigd bij de feestelijke uitreiking, net als de Stichting Lezen en Schrijven. Meijerman besloot haar toespraak met een citaat van een cursist die tot voor kort nog niet kon lezen of schrijven: ,,Mijn wereld is groter geworden."