Rabobankcheque voor kunstroute in de Friese Wouden

Drachten - Stichting Stream heeft een cheque van €20.000 euro ontvangen van de Rabobank, voor de realisatie van een bijzondere kunstroute.

De Friese Wouden krijgt hierdoor weer nieuwe impulsen, zowel op sociaal als economisch gebied. Kunstroute in drie gemeentes Stichting Stream werkt samen met drie centrale gemeentes in de Friese Wouden: Heerenveen, Opsterland en Smallingerland, met steun van de provincie. Er zijn eerst drie gebieden gekozen waar kunstenaars aan het werk gaan: Natuurgebied De Deelen, het Polderhoofdkanaal bij Nij Beets en De Veenhoop en Landgoed Beetsterzwaag. In de komende jaren wordt het aantal locaties uitgebreid. De locaties worden onderling verbonden door routes. Manifestatie De kunstwerken zijn vrij toegankelijk voor een breed publiek. Jaarlijks wordt rond de kunstwerken een manifestatie georganiseerd met een publieksprogramma en educatie. Het vergaren en delen van kennis staan hierbij centraal. Het publiek krijgt de kans om volop te genieten van wat het gebied te bieden heeft. Op de foto V.l.n.r. Pauline Kick van Stichting Stream, Pieter-Jan Varekamp namens Rabobank Drachten Friesland Oost, Peter Brinkman van Stichting Stream, Rients Schuddebeurs namens Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Dick Ringeling voorzitter Stichting Stream, Irene Kromhout en Tineke de Groot van Stichting Stream. Foto: Fotopersbureau Heerenveen