Zeventig deelnemers op informatiedag 'Op de Been' in Beetsterzwaag

Drachten - Zo'n zeventig deelnemers waren er zaterdag voor de informatiedag 'Op de Been' in Beetsterzwaag.

De informatiedag werd gehouden voor inwoners van 60 jaar en ouder uit Beetsterzwaag en omliggende dorpen en vond plaats in en bij activiteitencentrum it Klaverblêd en dorpshuis de Buorskip.  'Op de Been' ging over veilig in beweging zijn en blijven. De dag richtte zich op twee onderdelen; valpreventie in en om het huis en veilig op de fiets. Er waren workshops over valpreventie/veilig bewegen van Medifit, behendigheidsoefeningen met verschillende soorten fietsen van de Fietsersbond en een reactie-, oog- en hoortest van Veilig Verkeer Nederland. Verder werd er voorlichting gegeven door onder andere de Fietsersbond in samenwerking met de fietsenwinkel in Beetsterzwaag, door de ergotherapeut van de Friese Wouden, door de buurtsportcoach over bewegingsactiviteiten. Ook was er een informatiemarkt over allerlei zaken aangaande beweging of het voorkomen van vallen, zoals bijvoorbeeld de Huistest. 'Op de Been' werd mede mogelijk gemaakt door de Van Teyensfundatie en wordt georganiseerd door Sport in Opsterland, Medifit, it Klaverblêd en Timpaan Welzijn. Foto's: Grietje van der Reijnst-Brak / www.hetstaaterop.nl