Oudegasters kunnen voortaan fitnessen op Beweegplein

OUDEGA - Nynke van der Zee van Doarpsbelang Aldegea en wethouder Marja Krans hebben vanochtend in Oudega het nieuwe Beweegplein in gebruik genomen. Bij ouderen centrum Jonkersstee werd een Jeu de Boules baan in gebruik genomen.

Foto's Harry van der Linde Op het sportveld van Oudega kunnen dorpsbewoners voortaan gebruik maken van het openbare beweegplein. Het beweegplein bevat zeven uitdagende beweegtoestellen en nodigt jong en oud uit om in beweging te komen. Het beweegplein is een initiatief van Doarpsbelang, dat het Beweegplein ziet als een mooie aanvulling op de vele sportclubs in het dorp. Oudega beschikt niet over een fitnessruimte, dus vormt dit plein de ideale oplossing, vindt Doarpsbelang. Ook de sportverenigingen hebben inmiddels al aangegeven bij hun trainingen gebruik te zullen maken van de toestellen. Het beweegplein is op sportpark De Kamp, naast het nieuwe MFC De Gearrin, waardoor de toestellen ook gebruikt kunnen worden als warming up of als onderdeel van de sportieve activiteiten. Ook thuiszorg De Friese Wouden heeft interesse in het beweegplein, om ouderen in het dorp actief te houden. Initiatiefnemer Doarpsbelang Aldegea is dan ook erg trots op het eindresultaat. Aan het het beweegplein is meebetaald door de gemeente Smallingerland, het Iepen Mienskipsfûns van de Provinsje Fryslân, het Fonds Coöperatief Dividend van de Rabobank, woningbouwcorporatie Accolade, het fonds Sluyterman van Loo en het Oranje Fonds.