Tryntsje van de Wal-Kielstra gehuldigd als erelid bij Apollo-Foarút

Drachten -  Tryntsje van de Wal-Kielstra is zondag gehuldigd als erelid bij Apollo-Foarút. Zondag heeft muziekvereniging Apollo-Foarút haar jaarlijkse koffieconcert gegeven in de Skippersseal in Oudega.

Het thema Wald Disney zorgde ervoor dat er vele mooie en bekende muziekstukken te beluisteren waren. Ook het jeugdkorps heeft een mooi optreden gegeven tijdens dit concert die een bomvolle zaal had getrokken. Tijdens dit concert was er nog een bijzondere gebeurtenis. Tryntsje van der Wal- Kielstra uit Opeinde is gehuldigd als erelid van Apollo-Foarút. Tryntsje heeft per 1 januari  2016 met pijn in haar hart haar lidmaatschap van Apollo-Foarút opgezegd. Zij is ongeveer 46 jaar lid geweest van Apollo-Foarút uit Opeinde/Oudega. Tryntsje speelde op de alt en was een vrolijk noot in het korps. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit maar telkens krabbelde zij weer op en zat dan weer gewoon mee te  blazen. Ook haar longarts vond het positief dat ze altijd nog op de alt speelde. Nu op 86-jarige leeftijd heeft Tryntsje dan echt haar  lidmaatschap beëindigd. Al zal ze de leden van Apollo-Foarút naar eigen zeggen wel missen. Dit gevoel is geheel wederzijds, daarom is Tryntsje tijdens het koffieconcert benoemd tot erelid compleet met bos bloemen en oorkonde.