Broedende ooievaars Earnewâld live te volgen via webcam

earnewâld - ÂLD - Zondag is het eerste ei gelegd in het ooievaarsnest in Earnewald, maakt stichting It Eibertshiem bekend. 

De live beelden vanuit het ooievaarsnest zijn live te volgen via de webcam op de website www.ooievaars.nl. Deze live beelden zijn ook in het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen te zien, in Earnewald. It Eibertshiem 35 jaar Stichting It EIbertshiem is opgericht in 1980 en bestaat dus al meer dan 35 jaar. De stichting heeft dit jubileum vorig jaar 'zonder toeters en bellen' voorbij laten gaan. ,,Maar wel in grote getale met de hoofdrolspelers, want de ooievaars doen het uitstekend", staat in het jaarverslag van It Eibertshiem. ,,In Earnewâld, in Friesland, in Nederland en ook in veel ons omringende landen. Hotspots in Friesland zijn natuurlijk Beetsterzwaag, Earnewâld, Tietjerk, Akmarijp en Spanga. Maar ook bijzonder mooi blijven de trouwe plaatsen zoals Veenklooster en Buitenpost, waar ook decennia geleden al ooievaars broedden. En dan natuurlijk, sinds de afgelopen drie jaar Noardburgum, onze eerste ooievaar in de hoogspanning." Ring voor 75 jonge ooievaars 2015 was een goed jaar: zowel in Earnewâld als in Beetsterzwaag heeft de stichting in totaal ruim 75 jonge ooievaars van een ring voorzien. ,,Het aantal jongen lag aanmerkelijk hoger maar we konden lang niet bij alle nesten komen, dus zodoende ringden we niet alle jonge vogels. Wel is onze ringinspanning meer dan voldoende om op deze manier voldoende zicht te houden op de ontwikkeling rond de trek." In Earnewâld waren 35 jongen en 29 zijn geringd en in Beetsterzwaag 45 van de 63 jongen. In het najaar werd op plaatsen waar normaliter nooit een ooievaar te zien is, nu in de maanden september tot december regelmatig ooievaars gezien. En dan niet drie of vier maar ook groepen van 25 tot 30. ,,Mogelijk is de muizenplaag hier mede debet aan want daardoor zien we meer bijzondere vogels op verrassende plaatsen." Riet voor de reitdomp It Eibertshiem doet tegenwoordig ook in riet.  ,,Ons zompige laagland moet vroeger een paradijs zijn geweest voor de roerdomp en andere moerasvogels. Nu staat deze reigerachtige op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Vanuit het actieplan Bedreigde Vogels hebben we een impuls willen geven voor de aanzet tot nieuwe initiatieven om de roerdomp (en ook andere moerasvogels) bescherming te bieden. Rietland en roerdompen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar niet elk stukje rietland kan de roerdomp bekoren. En daarom hebben we op verzoek van It Fryske Gea, het project realisatie waterriet omarmt." In het jaarverslag staat te lezen dat de realisatie van waterriet nodig is omdat door het wegvallen van de natuurlijke peildynamiek in het watersysteem van de Friese boezem in de Alde Feanen waterrietvelden vrijwel geheel zijn verdwenen. In twee gebieden is de verwachting dat hier door het hedendaagse beheer al geschikte rietvelden zullen ontstaan en voor de overige drie  gebieden is het nodig om riet in de polders te ontwikkeling te weten: 1. Headammen 2. Lytse Saiterpolder 3. Koaiskrite. In totaal heeft de stichting 15.000 euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van deze rietvelden.