Tytsjerksteradiel zamelt voortaan piepschuim apart in

BURGUM - Op de grofvuillocatie van de gemeente Tytsjerksteradiel wordt met ingang van 1 april piepschuim apart gehouden. Tytsjerksteradiel is daarmee de eerste gemeente in Friesland die deze afvalsoort scheidt om hergebruik mogelijk te maken.

Piepschuim kan goed hergebruikt worden op voorwaarde dat het schoon en niet verontreinigd met andere afvalstoffen wordt ingezameld. Na inzameling wordt het piepschuim verkleind tot korrels die vervolgens weer toegepast kunnen worden in piepschuim of als losse korrels in bijvoorbeeld zitzakken. De scheiding van piepschuim is weer een stap in de richting om minder restafval per inwoner te verbranden. Tytsjerksteradiel moedigt haar inwoners al jaren aan om afval te scheiden. Met de scheiding van matrassen en piepschuim gaat zij een stap verder dan veel omliggende gemeenten. Dit is ook in de cijfers terug te zien. Inwoners van Tytsjerksteradiel produceren geen 200 kilo, maar 171 kilo restafval per inwoner. Daarbij ligt het scheidingspercentage al op 71 procent. De grootste opgave is het verminderen van de hoeveelheid restafval. De gemeente heeft per 1 april twee afvalcoaches benoemd die de afvalscheiding stimuleren. Daarnaast zal de komende tijd worden onderzocht hoe 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner gehaald kan worden. Met als extra uitdaging de ‘lage afvalstoffenheffing’ in de gemeente te behouden. Drastisch In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is om dan maximaal jaarlijks 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner te verbranden. Gemiddeld produceert elke Fries nu circa 200 kilo afval per jaar. Daarnaast is het doel om 75 procent van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt en alleen het overige afval wordt omgezet in energie door het te verbranden.