Smallingerland koopt een nieuwe werktuigdrager

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland trekt een bedrag van 66.500 euro uit voor een nieuwe werktuigdrager.

De oude multifunctionele werktuigdrager nr. 21 (LM track) stamt uit 2006 en is aan vervanging toe. De werktuigdrager wordt ingezet voor het mechanisch onkruidborstelen, vegen van blad in het najaar en tijdens de gladheidbestrijding. De gemeente wijkt met de aanschaf af van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid. De jaarlijkse lasten (13.800 euro in 6 jaar lineair) worden gedekt uit de gereserveerde middelen voor investeringen uit het vervangingsschema. De boekwinst als gevolg van de verkoop van de oude machine wordt financieel en administratief verwerkt in de eerstvolgende Concernrapportage.