Beeldentuin Els van der Glas weer open

Drachten - Beeldentuin Els van der Glas opent zaterdag 23 en zondag 24 april haar poorten voor de eerste keer van het seizoen 2016.

In de inmiddels volop lente-achtige tuin staan onveranderd bronzen beelden van voornamelijk dierfiguren opgesteld. Nog steeds vormen dieren dé inspiratiebron bij uitstek voor Van der Glas; zo is het niet verwonderlijk dat op dit moment een Friese hengst in was op haar boetseerbok staat na het zien van zoveel prachtige beelden uitgezonden op tv in de serie ‘It Swarte Goud’. Maar ook ‘Truus’, een van haar beste legkippen, is inmiddels in brons vereeuwigd. Nieuw is de grutto, als paartje gepresenteerd , zoekend naar hun nest. De drijfveer achter het werk van Van der Glas is passie, passie die de zoektocht naar een zo juist mogelijke weergave en een eigen ‘handtekening’ bepaald. Een van de kenmerken van  die handtekening is de ogenschijnlijk vlotte toets waarmee het beeld gemaakt lijkt. Maar schijn bedriegt; het vervaardigen van een goed beeld is een langdurig en intensief proces. It Fryske Lân Een bezoek aan Beeldentuin Els van der Glas is uitstekend te combineren met de expositie ‘It Fryske Lân’ in galerie Buitengewoon van Jitse Sikkema in de Wilgen. Beeldentuin Els van der Glas is te vinden aan Krite 61 in het buitengebied van Boornbergum. Tel. 06-15501064. Open van 13.00 tot 17.00 uur, www.elsvanderglas.nl