Vrijmarkt, open dag De Rot en Turfrace in Rottevalle

Drachten - Rottevalle staat zaterdag 23 april van 10.30 tot 15.00 uur bol van de activiteiten: er is een vrijmarkt, De Rot houdt open dag en de Turfrace komt langs. 

Skûtsjes en pramen nemen deel aan de Turfrace. Het startschot wordt om 9.00 uur gegeven in het centrum van Drachten en rond 11.00 uur worden de eerste skûtsjes in Rottevalle verwacht. De  vaarroute loopt via Opeinde, de Leyen en de Lits naar de haven van Rottevalle. Daar kan het publiek van de aankomst en het vertrek genieten op de kop van de haven. Walcommentaar wordt gegeven door Koop Hoekstra en Klaas Jansma. De VoortVarende Vrouwen en de Piipegaeltsje Sjongers wisselen de korpsen Bazuin en Polyphonia af en zorgen voor een muzikaal ontvangst voor de skûtsjes en bemanning. Na het tekenen van de vrachtbrief en het slaan op de kop van Jut mogen de skûtsjes weer vertrekken via  de Leijen richting Oudega en Smalle EE en het Buitenstvallaat. Vrijmarkt De traditionele Koningsdagvrijmarkt met veel kraampjes, muziek en vermaak in Rottevalle is verschoven naar deze Turfracedag. Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur kan iedereen daar terecht.  Wie een plaatsje wil voor verkoop of promotie, kan zich opgeven voor 20 april bij marco.westerhof@gmail.com. Skûtsje De Rot Het  skûtsje De Rot ligt in de Haven en houdt open dag. Iedereen is welkom aan boord om een kijkje te nemen in het eerste ijzeren skûtsje dat gebouwd is in 1887 en sinds 2011 in bezit is van de stichting Freonen fan de Rot. 'Kom naar Rottevalle'  ,,Kom naar Rottevalle en geniet van de wedstrijd en alle activiteiten erom heen", aldus de organisatie. Langs de gehele vaarroute van de turfrace worden de schippers en bemanning aangemoedigd en in alle dorpen worden ze feestelijk onthaald met allerlei activiteiten voor en door de dorpsbelangen, bewoners  en activiteitencommissies. De finish is in Drachten bij de Drachtstervaart in het centrum en de uitslag van de wedstrijd wordt ’s avonds bekend gemaakt. www.turfracesmallingerland.nl en www.derot.nl