Opsterland verdient ruim 1,1 miljoen euro aan oude energie-aandelen

BEETSTERZWAAG - Opsterland gaat haar aandelen in Enexis NV verkopen. Het levert de gemeente ruim een miljoen euro op.

Opsterland bezit 34.746 aandelen, die in de boeken staan voor 1 euro per stuk. De prijs die Enexis Holding NV voor de aandelen zal betalen is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 7 december 2015 bepaald op ruim 33,70 euro per stuk. De verkoop zal dus naar schatting 1.170.982 euro opleveren. Dividend Opsterland mag dat geld bij de reserves voegen. Tot nu toe ontving de gemeente jaarlijks 26.303 euro aan dividend. Die komt met de verkoop wel te vervallen, maar dat nadeel weegt volgens het college niet op tegen de voordelen. De aandelentransactie zal in de loop van dit jaar plaatsvinden. In vroeger jaren was de energievoorziening een overheidstaak. Er bestonden provinciale elektriciteitsbedrijven en gemeentelijke gasbedrijven, soms ook als samenwerkingsverband tussen overheden. Ruim twintig jaar geleden kwam het liberaliseringsproces van de energiemarkt op gang in Europa en ook in Nederland. Als gevolg daarvan werden de nutsbedrijven geprivatiseerd met de overheden als aandeelhouders van de nieuwe bedrijven. Voor Opsterland leidde dat proces uiteindelijk tot de oprichting van Essent NV (als gasleverancier en netwerkbeheerder). Splitsing In 2010 bepaalde de Nederlandse wetgever dat er een splitsing moest komen tussen de belangen van producenten (handelaren en leveranciers van gas en elektrisch) en netwerkbeheerders. Mede onder invloed van deze wetgeving werd het productiebedrijf Essent verkocht aan de Duitse energiereus RWE. De splitsing had echter ook tot gevolg dat er in het netwerkbeheer een aantal nieuwe NV’s en BV’s ontstonden. Opsterland werd daardoor aandeelhouder van Enexis NV en enkele daaraan gelieerde BV’s. Doordat het elektriciteitsnetwerk en het gasnetwerk in Friesland grotendeels bij twee verschillende netwerkbedrijven (Enexis en Liander) terechtkwam, hebben deze bedrijven besloten hun netwerken per 1 januari 2016 uit te ruilen. Dit past in het beleid van de rijksoverheid om het werkterrein van de netbeheerders langs provinciale grenzen te organiseren. Voordelen hiervan zijn een overzichtelijke netwerkstructuur, efficiëntie voordelen en voor de klant één aanspreekpunt. In Opsterland is zowel het elektriciteitsnetwerk als het gasnetwerk nu in handen van Liander. Voorrang Doordat Enexis NV uit Friesland is vertrokken biedt dit bedrijf de betrokken Friese gemeenten bij voorrang de mogelijkheid hun aandelen te verkopen. Burgemeester en Wethouders van Opsterland hebben besloten van dit aanbod gebruik te maken. De gemeente heeft geen belang in een netwerkbeheerder elders in het land. Als er al een gemeentelijk belang bij het voormalige gasnetwerk van Enexis in de gemeente was, dan is dat nu vervallen. De verkoop van de aandelen past in het gemeentelijke beleid. Banden met ondernemingen worden alleen aangegaan als dit door de wet verplicht wordt gesteld of als er een ondubbelzinnig gemeentelijk belang is om een gemeentelijk doel te realiseren. Risico's De verkoop van aandelen verlaagt de risico’s die de gemeente loopt. Het risico Enexis was gelet op de boekwaarde (34.746 euro) van de aandelen overigens beperkt. Verkoop van de aandelen betekent dat het risico definitief is afgewend. De verkoop van aandelen vermindert de bestuurlijke drukte en ambtelijke inzet, want jaarlijks komen met enige regelmaat berichten van Enexis binnen die om standpunten vragen. Die berichten vragen altijd om bestuurlijke en ambtelijke inzet. Bij verkoop van de aandelen vervalt die inzet. In die zin ‘ontzorgt’ de verkoop dus.