Van Bekkum en Poepjes openen Innovatiehuis Drachten

DRACHTEN - Burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland en de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes hebben woensdagmiddag officieel het Innovatiehuis Drachten geopend.

De start van het Innovatiehuis Drachten was tijdens een bijeenkomst in Hotel Drachten. Het Innovatiehuis Drachten gaat zich bezig houden met het informeren van het Friese midden- en kleinbedrijf over innovatiekansen. De organisatie hoopt daarmee het MKB in de provincie te versterken. Het Innovatiehuis zal vooral inzetten op kennisdeling door bedrijven. Daarnaast moeten MKB’ers uit de regio aansluiting vinden bij het al bestaande Innovatiecluster Drachten, waarin een aantal high tech-bedrijven uit de regio samenwerkt. Voorzitter van de Stichting Innovatiehuis Drachten is Minne Dolstra, directeur van Sportbedrijf Smallingerland. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken door Ab Borg van het Innovatiehuis Drachten, Hester Joustra van VNO-NCW (projectleider Innovatiehuis), innovatieversneller Dennis Carton en Eize Stamhuis van de rijksuniversiteit Groningen. Hij gaf uitleg over innovatie door Bionica.