Debatavond in Burgum over keuzes in het boerenland

Drachten - In De Pleats in Burgum wordt dinsdag 26 april om 20.00 uur een debatavond gehouden over de keuzes en ontwikkelingen in het boerenland. 

De avond wordt georganiseerd door de Noardlike Fryske Wâlden en burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide. Boeren, vakkenners, burgers en andere geïnteresseerden buigen zich in het bijzonder over keuzes die onze omgeving vorm geven. Ook wel ‘boeren in balans met de leefomgeving’en ‘natuurinclusieve landbouw’ genoemd. Programma Douwe Hoogland is avondvoorzitter. Hans van der Werf van Kening fan ‘e Greide en Attje Meekma van Noardlike Fryske Wâlden delen hun visie over keuzes in het boerenland. Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur.nl, vertelt over ontwikkelingen in het boerenland, waaronder natuurinclusiviteit.  Ook komen de boeren Pieter de Vries, Menno Bloemhoff en Gerke Jilt Veenstra uit de Noardlike Fryske Wâlden aan het woord. Daarnaast worden op deze avond Woudencertificaten uitgereikt. Met het hoofd of met het hart In het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden leven volgens de stereotypen pragmatische mensen met handelsgeest. Worden in de Wouden nietde meeste spullen op marktplaats aangeboden? Ook zien we veel innovaties in het boerenland ‘geboren worden’ in de Wouden. Interessant is de vraag of deze (vernieuwings)cultuur en handelsgeest ook bepalend zijn voor keuzes met betrekking tot natuurinclusief boeren. Beslissen boeren uit de Wouden met het hoofd of met het hart? Maar waar hebben we het eigenlijk over als we spreken over natuurinclusieve landbouw? Welke keuzevrijheden en beperkingen hebben boerenom invulling te geven aan maatschappelijke wensen? Welke boeren werken al op eennatuurinclusieve manier, wat is hun visie, hun aanpak en hoe zijn zij tot hun keuzes gekomen? Het zijn vragen die de revue zullen passeren in zalencentrum De Pleats.