Sponsortocht Revalidatie Friesland: fietsen, wandelen of hardlopen voor goed doel

Drachten -  Revalidatie Friesland houdt zaterdag 23 april naast drie fiets(toer)tochten, ook vier wandeltochten en een hardlooptocht.

In de sporthal in Beetsterzwaag kunnen kinderen tot 12 jaar eveneens gratis meedoen aan een‘Kids-Estafette’. De opbrengst van de dag komt geheel ten goede aan het project: ‘sporten& bewegen mogelijk maken voor mensen met een beperking’. De wandeltochten starten vanuit de locatie Beetsterzwaag, waar ook het hardlopen en de Kids-Estafette plaatsvindt. Voor deelname aan de fietstochten (140 km) kan gestart en gefinisht worden bij Revalidatie Friesland in: Beetsterzwaag, Dokkum, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. Voor de 100 km fietstocht kan gestart worden in Beetsterzwaag, Heerenveen in Leeuwarden. Fietsen, wandelen of hardlopen voor het goede doel Er zijn drie fietstochten mogelijk: 30, 100, 140 km en vier wandeltochten: 10, 15, 25 of 35 km in de omgeving van Beetsterzwaag. Daarnaast start er om 14.00 uur een hardlooptocht over het rolstoelpad in Beetsterzwaag: 2,5 of 5 of 7,5 km. Om 13.00 uur is er een sportieve activiteit in de sporthal in Beetsterzwaag voor kinderen tot 12 jaar. Deelname voor kinderen tot 12 jaar is gratis. Een weekend weg en andere prijzen De organisatie gaat prijzen verloten onder alle deelnemers van de sponsortocht en deelnemers aan de Kids-Estafette maken op de dag zelf al direct kans op een leuke prijs.Een weekend weg wordt beschikbaar gesteld door Landal GreenParks. Via de website: www.revalidatie-friesland.nl/sponsortocht kan een ieder het sponsoractieblad printen en daarmee sponsors werven en zo kans maken op een leuke prijs. Deelnemers kunnen zich op de dag zelf inschrijven en dan meteen starten. Opgave vooraf is niet nodig. Voor deelname aan de wandel- en fietstocht wordt tien euro gevraagd en voor het hardlopen twee euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen geheel gratis meedoen met alle activiteiten. Meer info op: www.revalidatie-friesland.nl/sponsortocht