Leerlingen VSO De Zwaai doen mee aan Survival

DRACHTEN - 700 Helden uit het speciaal onderwijs gaan donderdag in Havelte de survival uitdaging aan. Onder hen ook 45 leerlingen van VSO de Zwaai in Drachten.

Op donderdag 21 april 2016 organiseren Special Heroes en Stichting Survival Havelte alweer de 3e editie van de Special Heroes Survival Challenge voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs Noord-Nederland. Ruim 700 leerlingen van 18 scholen nemen deel aan de survival run die plaatsvindt in en rond Havelte. Zij verlaten de veilige schoolomgeving waar regelmaat, structuur en ritme centraal staan voor het prachtig opgebouwde parcours vol met uitdagende hindernissen in het pittoreske Drentse dorp. Ook 45 leerlingen van RENN4 VSO de Zwaai Drachten gaan deze uitdaging aan.  Doelgroepen Sinds 2014 organiseert Survival Challenge Havelte samen met Special Heroes een survivalrun voor speciale doelgroepen, omdat het voor deze doelgroepen minder vanzelfsprekend is om deel te kunnen nemen aan reguliere sportevenementen. Bij de Challenge zijn ongeveer 400 jongeren van 12 tot 20 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek en bijna 300 leerlingen met een verstandelijke beperking. Het gaat om jongeren die door hun beperking moeilijkheden hebben met leren en/of moeilijk opvoedbaar zijn en beter tot hun recht komen binnen het speciaal onderwijs. De deelnemers zijn afkomstig van scholen uit: Smilde, Assen, Emmen, Hoogeveen, Damwâld, Drachten, Leeuwarden, Ommen, Meppel, Zwolle, Hardenberg, Steenwijk, Nunspeet en Ermelo. Zij gaan in teams van maximaal 6 leerlingen de uitdaging aan door te kiezen voor de 2,5, 4,5 of 6,5 km. Elk team wordt begeleid door 1 of meerdere medewerkers van de scholen. Beleving Naast de 700 deelnemers en 120 begeleiders zijn nog ruim 70 vrijwilligers voor tijdens en na de Challenge actief. Inwoners uit Havelte, leden van de plaatselijke Survival Vereniging, Defensie, bewoners van het AZC, studenten, EHBO en professionele verkeersregelaars dragen allen een steentje bij om dit geweldige evenement mogelijk te maken. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om van 21 april een speciale dag te maken en de leerlingen een maximale beleving te kunnen geven en na afloop huiswaarts te laten gaan als echte helden van de school! Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier! In Drachten is het programma actief op de RENN4 scholen VSO de Zwaai, SO de Zwaai en bij Kentalis De Skelp. Samen met de projectleider van Special Heroes stellen de scholen een sportaanbod op maat samen. Het sportaanbod bestaat uit lessen onder schooltijd op school, lessen na schooltijd op school en lessen bij de sportverenigingen. Alle lessen worden verzorgd door een trainer van één van de vele sportverenigingen die Drachten rijk is. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen in het speciaal onderwijs lid worden van een sportvereniging. Voor meer informatie: www.specialheroes.nl