Kan Drachten nog langer zonder TIP of VVV

DRACHTEN - Heeft Drachten behoefte aan een Toeristisch Informatie Punt of een VVV-kantoor? Tecla Flapper weet binnenkort het antwoord.

Tecla Flapper voert momenteel een onderzoek uit onder ondernemers in Drachten. In opdracht van CityLab Drachten, een samenwerkingsverband tussen NHL, ROC Friese Poort, ondernemers en overheid, inventariseert zij of er behoefte is aan een Toeristisch Informatie Punt (TIP) in Drachten. Drachten, als tweede stad van de provincie, heeft momenteel geen VVV-kantoor of TIP. Het VVV-kantoor zat vroeger in het gemeentehuis en kwam later bij de ANWB in. Sinds enkele jaren is het gesloten. Ook op een Toeristisch Informatiepunt kunnen bezoekers en inwoners terecht met vragen over wat er te doen en te beleven is in de omgeving. Beetsterzwaag had sinds vorig jaar een eigen TIP bij het VVV-kantoor in. De TIP in Beetsterzwaag is in winkelvorm nu gesloten, maar de informatie is nog wel steeds beschikbaar voor toeristen in de vorm van een soort shop in shop bij de Shell pomp. Tecla Flapper is vierdejaars student Facility Management aan de Hanzehogeschool in Groningen. Zij voert het onderzoek uit in het kader van haar afstudeerscriptie. Via de mail heeft zij een groot aantal Drachtster ondernemers benaderd om een enquête in te vullen. Daarin vraagt zij onder meer naar de effecten van het verdwijnen van het VVV-kantoor en kan de ondernemer zijn wensen invullen. De vragenlijsten kunnen worden ingevuld tot vrijdag 22 april. Daarna worden de resultaten verwerkt tot een rapport over de kansen en mogelijkheden van VVV en/of TIP.