Tim Douwsma verrast: ook hij is familie van Grutte Pier

LEEUWARDEN - Zanger tim Douwsma, die momenteel schittert in de musical Grease, is een nazaat van de Friese held Grutte Pier.

Tim Douwsma kreeg dat vanochtend tot zijn verrassing te horen in Leeuwarden, waar hij bij de start was van de Nationale Museumweek. De Week staat in het teken van de verbindende waarde van museale collecties. De in Wijnjewoude geboren en getogen Douwsma kwam naar Leeuwarden om aan scholieren uitleg te geven over zijn eerste ontmoeting en het verhaal achter het Zwaard van Grutte Pier. Een replica van het bekendste zwaard van Nederland staat opnieuw enorm uitvergroot (28 meter hoog en in blinkend goud) op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Het is vanochtend onthuld. Zwaard Iedere Fries kent dit zwaard, dat het hele jaar te zien is in het Fries Museum. Alleen tijdens de Nationale Museumweek is het vrijheidssymbool van Grutte Pier in zo’n immense, gouden vorm te bewonderen op het Wilhelminaplein, naast het museum. In een ‘Gouden Gesprek’ bevroegen Klaas van Kruistum en de aanwezige basisscholieren Tim Douwsma over de betekenis en verbindende waarde van het ‘Zwaard van Grutte Pier’ en andere museumschatten. Tim werd tijdens de onthulling van het Gouden Zwaard van Grutte Pier 'overvallen' met het feit dat hij een afstammeling is van de Friese held. Door het officiële Grutte Pier-ûndersyksteam werd hij 'welkom geheten' in de familie. Naast een oorkonde kreeg Tim ook een stamboomoverzicht waaruit blijkt dat hij in de 18de graad (!) een achterneef is van Pier Gerlofs Donia (Grutte Pier).
BN'ers Tim staat met zijn verwantschap in een illuster rijtje BN’ers. Ook Arjen Lubach, Doutzen Kroes, Sjinkie Knegt, Jillert Anema, André Kuipers, Doekele Terpstra en Lutz Jacobi hebben een lijntje naar Grutte Pier. Voor meer informatie hierover zie de facebookpagina Grutte Pier | De famylje ofwww.gruttepierdefamylje.nl
Bûter, Brea en Griene Tsiis Tijdens de Nationale Museumweek 2016 wordt er veel uitleg en verdieping gegeven over onze museumschatten en specifiek over de gekozen “Gouden” pronkstukken. In Leeuwarden is dat het Zwaard van Grutte Pier. De Friese boer Grutte Pier trok zo’n vijfhonderd jaar geleden met dit enorme zwaard ten strijde tegen de Hollanders. Hij is een held voor de Friezen, maar werd gezien als een piraat door de rest van het land. Om vriend en vijand te onderscheiden, liet hij mensen de mythische zin: ‘Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries' uitspreken (Boter, roggebrood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is geen oprechte Fries).   Op de site nationalemuseumweek.nl zijn alle activiteiten van de musea te vinden.