Hospice Smelnehaven zoekt sponsoren voor zonnepanelen

Drachten - Hospice Smelnehaven zoekt sponsoren voor zonnepanelen, om op de elektriciteitskosten te kunnen besparen. 

Het hospice is sinds 2009 gevestigd aan het Zuid 20 in Drachten en doet nu een beroep op de inwoners van Smallingerland en de andere gemeenten in Zuidwest Friesland. De financiering van het hospice is destijds geregeld door een hypotheek op het pand te nemen, terwijl de verbouwingen, die noodzakelijk waren voor de zorg, grotendeels gefinancierd konden worden met giften van landelijk werkende organisaties. Zestig zonnepanelen Het bestuur van het hospice wil nu graag zonnepanelen aanschaffen om fors op de elektriciteitskosten te kunnen besparen en ook om in schone energie te investeren. Er zijn in ieder geval zestig zonnepanelen nodig. Inclusief installatiekosten komen deze op 365 euro per stuk. Het bestuur heeft vastgesteld dat het hospice helaas niet in aanmerking komt voor een  subsidieregeling op zonnepanelen. Ook wordt deze investeringen niet door landelijke organisaties ondersteund, omdat dit wat verder van de zorg afstaat. Bijdrage storten Om toch een besparing te kunnen realiseren, doet bestuur van het hospice nu een beroep op de inwoners van Drachten en de gemeenten in Zuidoost Friesland door een bijdrage te vragen. Deze bijdrage kan worden gestort op rekening NL28 RABO 0148 2007 10 ten name van "St.Vrienden VPTZ Zuidoost Friesland" met omschrijving: "Gift voor zon in hospice" en naam en adres. Omdat de Stichting Vrienden een ANBI status heeft, is deze gift aftrekbaar bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Meer informatie staat op de website www.vptzzofriesland.nl