Dodenherdenking in Van Haersmapark in Drachten

Drachten -  Drachten houdt in het Van Haersmapark de 4 mei herdenking.

Om 18.45 uur verzamelen iedereen zich onder het carillon in het centrum van Drachten voor het begin van de stille tocht. Om 19:00 uur is het vertrek van de stille tocht via de Noorderbuurt, Stationsweg naar het Van Haersmapark. De tocht wordt begeleid door tamboerssectie Showband Oerterp. Om 19:20 uur is de aankomst in het Van Haersmapark. Daar is uitleg en overdenking door JomHaShoah, kranslegging bij de monumenten, muziek van de groep Shtetl Band uit Amsterdam, een toespraak door burgemeester Tjeerd van Bekkum en het spelen van koraalliederen door muziekvereniging Concordia Drachten. Om 20:00 uur klinkt het Taptoesignaal, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna worden gezamenlijk twee coupletten van het Wilhelmus gezongen en is de tweede bijdrage van muziekgroep Shtetl Band, gevolgd door een rondgang langs de monumenten. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Concordia Drachten onder leiding van Durk Krol.