Nieuwe gastvrouwen en gastheren Nationaal Park De Alde Feanen

earnewâld - ÂLD - De afgelopen twee maanden hebben maar liefst 26 recreatieve ondernemers in en rond Nationaal Park De Alde Feanen de Cursus Gastheerschap gevolgd.

De cursus is georganiseerd door IVN in nauwe samenwerking met It Fryske Gea. Met de cursus wil het Nationaal Park de betrokkenheid bij en samenwerking met de recreatieve sector versterken. Met als doel de bezoekers nog beter te informeren over de prachtige natuur en de vele recreatieve mogelijkheden in de schitterende natuurgebied. Win-win Met de IVN-cursus Gastheerschap wil het Nationaal Park de recreatieve ondernemer informeren over de bijzondere (natuurlijke) waarden en de vele recreatieve mogelijkheden van het gebied, waar zij ondernemen. Met deze kennis kan de ondernemer zijn gasten beter informeren over bijvoorbeeld de rijke cultuurhistorie van het gebied, de bijzondere plekjes en leukste activiteiten. Een stukje extra service richting de klant, wat het verblijf en De Alde Feanen nog aantrekkelijker maakt. Iemand die zijn gebied goed kent, is een interessante gastheer en vergroot de kans dat tevreden klanten nog eens terugkomen. Daarnaast biedt de cursus de kans voor het opbouwen van een netwerk met andere ondernemers in de regio. Het Nationaal Park ziet de ondernemers als belangrijke ambassadeurs voor het gebied. De eerste kennismaking voor de bezoeker met De Alde Feanen is toch vaak via een recreatieve ondernemer. Bevlogen ambassadeurs In de vier bijeenkomsten zijn de deelnemende ondernemers geïnformeerd over ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie, natuur en landschap, kenmerkende planten en dieren en de recreatieve mogelijkheden. Ook aan beheer en actuele ontwikkelingen is aandacht besteed. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de deelnemers aan deze cursus was zeer groot. Tijdens de cursus bleek overduidelijk dat de ondernemers graag in nauwe samenwerking met het Nationaal Park het gebied nog beter op de kaart willen zetten. En dat vele ondernemers zelf ook prachtige verhalen over het gebied hebben. Feestelijke afsluiting De cursus is op 20 april afgerond met een vaarexcursie door Nationaal Park De Alde Feanen en de feestelijke uitreiking van een markant gevelbordje Gastheer Nationaal Park De Alde Feanen. Deze uitreiking werd verricht door mevrouw Isabelle Diks, wethouder gemeente Leeuwarden en lid van het Dagelijks Bestuur van Nationaal Park De Alde Feanen. Zij benadrukte het belang van samenwerking in de regio om het Nationaal Park een grotere naamsbekendheid te geven en meer bezoekers te trekken. En zij sprak de wens uit dat deze Cursus Gastheerschap het begin van een mooie en blijvende samenwerking zal zijn.